Komanda

Profesionalūs ir patikimi darbuotojai – didžiausia įmonės vertybė, todėl siekiame, kad darbuotojai nuolat tobulėtų, jų darbo aplinka būtų saugi ir sveika, o darbo santykiai grindžiami sąžiningumu ir pagarba.

Bendrovėje bei jos įmonėse suburtas profesionalus ir veržlus kolektyvas, kuris siekia paties geriausio rezultato. Kiekvienam darbuotojui suteikiama galimybė atrasti save, augti ir tobulėti, dalytis žiniomis ir patirtimi.

Palankios profesinio tobulėjimo galimybės, patrauklios darbo sąlygos, bendrovės darbo kultūra ir tradicijos, darbuotojų pasitenkinimas darbu – tai pagrindiniai veiksniai, užtikrinantys ilgalaikius darbo santykius ir mažą darbuotojų kaitą. Atsidavę, lojalūs darbuotojai – vienas iš svarbiausių bendrovės sėkmingos veiklos garantų.